Rumanz Debutt | Debut Novel

Id-dinja reali ħaditilha kollox filwaqt li d-dinja diġitali tatha lil Julia, Jules.

Manda u Julia, żewġ tfajliet ta’ tlettax-il sena li jgħixu fuq naħat differenti tal-iscreen. Waħda quddiemu taqsam il-ħajja perfetta li għandha mad-dinja kollha, u l-oħra warajh tikkonsma l-istess dinja li hi m’għandhiex.

Kulħadd jaħsibha li qed tipprova tkun bħal Jules …

Imma mhux vera, jien ma nixtieqx inkun bħal Jules. Jien nixtieq inkun Jules. Nixtieq li kulħadd flok isejjaħli Manda, jibda jsejjaħli Julia, Jules jew b’mitt elf isem ieħor.

Mitt Elf Isem Ieħor: HappyVeganGirlJules

Rebbieħ tal-Konkors ta’ Kitba — Letteratura għaż-Żgħażagħ 2020 (Aġenzija Żgħażagħ u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb)

Winner of the Novels for Youth Literary Contest 2020 (National Youth Agency and National Book Council)

Awtur – Artist | Author – Artist

Lon Kirkop

Lon Kirkop huwa artist u printmaker Malti, imma l-forma t’arti favorita tiegħu hi l-kitba. Huwa wkoll involut fit-teatru u jaħtaf kull opportunità li jidderiġi d-drammi tiegħu stess. Meta ma jkunx qed joħloq xi biċċa arti jew jikteb, lil Lon issibu jaqra, jara l-videos fuq YouTube u jiddiskuti l-ideat tiegħu miegħu nnifsu fuq tazza jew tnejn inbid aħmar.

Lon Kirkop is a Maltese artist and a printmaker but he loves writing more than anything. He is also involved in theatre and jumps at the opportunity to direct his own plays. When he is not creating art or writing, Lon spends his time reading, watching YouTube videos, and discussing his ideas with himself over a glass or two of red wine.

Kotba | Books

Mitt ELf Isem Ieħor: HappyVeganGirlJules

Drammi Riċenti | Recent Plays

Arti Riċenti | Recent Artworks

Archiving the Self: Digital Painting

The Not So Subtle Art of Being A Fat Girl: The Revised Edition